Technologia powlekania AntiCorr® 

Producent:

Zastosowanie:


Technologia powlekania AntiCorr® – Selektywna ochrona przed korozją metali  

AntiCorr® jest powłoką antykorozyjną, która może być nanoszona na wiele różnych powierzchni metalowych w strumieniu plazmy atmosferycznej. Powłoka należy do szeregu powłok, które można włączyć do systemu PlasmaPlus®. 

Do plazmy dodaje się związek krzemoorganiczny jako materiał wyjściowy do powłoki AntiCorr®. Wysokoenergetyczne wzbudzenie w plazmie powoduje fragmentację tego związku i osadzanie go na powierzchni w postaci szklistej powłoki. Skład chemiczny powłoki AntiCorr® można zmieniać w zależności od zastosowania, aby zapewnić uzyskanie optymalnych wyników dla dowolnego materiału. Powłoka AntiCorr® jest porównywalna jakościowo z niskociśnieniową powłoką plazmową. 

Zdecydowaną zaletą powłok AntiCorr® jest jej selektywność, dzięki której obróbce podlega tylko pożądany fragment części, a nie cała powierzchnia, gdzie ochrona przed korozją nie jest wymagana. 

Aby wykazać skuteczność, na AlSi12 (Fe), na stop aluminium stosowany do odlewania ciśnieniowego, typowo wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, nałożono powłokę AntiCorr®. Próbki do badań poddano 720-godzinnemu cyklowi testowemu w warunkach testu w komorze solnej określonych w normie DIN ISO 9227. 

Podobne wpisy