Trwała adhezja z PT-Bond

Producent:

Zastosowanie:


PT-Bond to specjalna nanowarstwa stworzona w naszej technologii PlasmaPlus® w celu uzyskania wyjątkowych właściwości powierzchni. W przypadku stosowania PT-Bond do wiązki plazmy generowanej pod ciśnieniem atmosferycznym (tj. w normalnych warunkach) wtryskiwany jest prekursor gazowy. Podłoże pokryte jest ultracienką, przezroczystą warstwą plazmowo-polimerową, która pełni rolę spoiwa. 

Odporne wiązanie tworzyw z PT-Bond 

Technologia plazmowa PT-Bond niezawierająca LZO może zastąpić prawie wszystkie podkłady na bazie wody i rozpuszczalników podczas przygotowania powierzchni w produkcji przemysłowej. 

Aby przyczepność plastyczna była lepsza od połączenia mechanicznego, musi spełniać konkretne wymagania: Należy zagwarantować trwałość połączenia i przestrzegać rygorystycznych wymagań procesowych (DIN 2304).

Od problemu do rozwiązania

W zależności od rodzaju użytego tworzywa, energia powierzchni jest różna i sama obróbka wstępna nie wystarczy do duzyskania wysokiej przyczepności. Pondato niektóre dodatki mogą mieć negatywny wpływ w połączeniu z klejem. Niedostateczne zwilżenie powierzchni tworzywa sztucznego klejem może również prowadzić do problemów z przyczepnością.

Plasmatreat rozwiązuje problemy z adhezją poprzez wykorzystanie technologii PlasmaPlus®, która stosuje polimeryzację plazmową PT-Bond na trudnych do klejenia tworzywach.

Dwufunkcyjna powłoka PT-Bond zapewnia wsparcie adhezji między powierzchnią tworzywa i kleju.

Cechy i zalety:

  • Uniwersalne zastosowanie
  • Ukierunkowana aplikacja
  • Trwałe wiązanie
  • Zrównoważony proces
  • Usprawnione procesy produkcyjne
  • Kompleksowe monitorowanie procesu
  • Całkowita automatyzacja

Bezpieczne klejenie szkła z PT-Bond

Gdy priorytetem jest estetyka i solidność, preferowanym materiałem jest szkło, jednakże odporność chemiczna szkła sprawia, że klejenie go bez użycia specjalnego podkładu jest bardzo trudne.

Dlatego też podczas nakładania podkładu jako środka wiążącego ważne jest, aby unikać zanieczyszczeń spowodowanych nadmiernym natryskiwaniem w widocznym obszarze w wyniku maskowania.

Łączenia szkła muszą wytrzymywać lata działania siły spowodowanych nierównymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej. Kleje przenoszące siłę, takie jak polimery STPU, PU lub SM, nie przylegają bez środka wiążącego lub radzą sobie słabo.

Powłoka PT-Bond maksymalizuje wytrzymałość połącznia szkła z klejem. Zerwanie jest zawsze kohezyjne: wiązanie jest mocniejsze niż sam klej – nawet przy ekstremalnych obciążeniach.

Wprowadzenie polimeryzacji  PlasmaPlus® w sektorze motoryzacyjnym eliminuje całościowo mokrą chemię z procesu klejenia przednich szyb. Pierwszy krok to bardzo dokładne czyszczenie i wysoka aktywacja farby ceramicznej  za pomocą  plazmowej głowicy rotacyjnej. Bezpośrednio po czyszczeniu nanoszona jest nanowarstwa przy pomocy głowicy PlasmaPlus® i, jako ostatni etap, nakładany jest klej. Ta optymalizacja procesu nie tylko zmniejsza koszty, ponieważ na nanocienką warstwę kleju potrzeba znacznie mniejszej ilości materiału, ale także dlatego, że proces może być w pełni zautomatyzowany.

Trwałe łączenie metali za pomocą PT-Bond

Wiązania hybrydowe z metalami mogą okazać się wyzwaniem, ponieważ wiele klejów jest odpowiednich dla jednego z materiałów, ale nieodpowiednich dla drugiego. Wstępne przygotowanie powierzchni za pomocą PT-Bond poprawia wytrzymałość kleju i zapewnia trwałe i stabilne połączenie. W przeciwieństwie do konwencjonalnej aplikacji podkładu, aplikacja PT-Bond pozwala również na bezproblemową integrację z procesami produkcyjnymi, co charakteryzuje się m.in. pełną automatyzacją i wyeliminowaniem czasów schnięcia.

Kryteria takie jak odporność z porównaniem z mechanicznymi obciążeniami w różnej temperaturze, zmiana warunków atmosferycznych czy nawet kontakt z rozpuszczalnikami lub inną chemią, decydują o połączeniu klejowym.

Ze względu na stale postępujący rozwój kombinacji materiałów m.in. w konstrukcjach lekkich, zawsze stawiane są nowe wymagania klejom przenoszącym siły, które nie łączą się lub wiążą słabo bez promotorów przyczepności.

Plasmatreat rozwiązuje te problemy z przyczepnością, wykorzystując technologię PlasmaPlus® do nakładania warstwy polimeru plazmowego PT-Bond na metal. Powoduje to trwałe i mocne wiązania metali bez podkładu, które również zapobiegają korozji, nawet w przypadku trudnych połączeń.

Warstwa PT-Bond działa jak aktywator wiązania zarówno z podłożem, jak i klejem.