InMould-Plasma® 

Producent:

Zastosowanie:


Rozwiązanie dla kompozytów PP-TPU 

Części formowane wykonane z tworzyw termoplastycznych i elastomerów termoplastycznych (kompozyty twarde i miękkie) są coraz częściej stosowane w inżynierii samochodowej, inżynierii medycznej i towarach konsumenckich, aby spełniać coraz bardziej wyrafinowane wymagania dotyczące wyglądu, dotyku i funkcjonalności komponentów. W rezultacie przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych coraz częściej zwraca się w stronę formowania wtryskowego wieloskładnikowego jako technologii wytwarzania kombinacji twardych i miękkich. 

Technologia Openair-Plasma® jest już z powodzeniem stosowana przy formowaniu wtryskowym 2-składnikowym w celu uzyskania silnie związanych połączeń. Mając na celu poszerzenie spektrum materiałów i racjonalizację procesu, Plasmatreat opracował proces InMould-Plasma® we współpracy z Instytutem Technologii Tworzyw Sztucznych na Uniwersytecie w Paderborn. Proces ten można zastosować do łączenia wcześniej niekompatybilnych materiałów, takich jak PP (polipropylen) i TPU (termoplastyczny poliuretan), w celu stworzenia różnorodnych kombinacji tworzyw sztucznych. 

InMould-Plasma® usprawnia procesy dwukomponentowe

W procesie InMould-Plasma® plazma jest aktywowana wewnątrz formy, redukując w ten sposób cały cykl produkcyjny do jednego etapu procesu. Dodatkowe etapy, takie jak oddzielna obróbka plazmowa półproduktu, dalszy proces klejenia lub wkładanie drugiego komponentu (uszczelki) nie są już potrzebne.

Zintegrowany, niezawodny proces z technologią dysków obrotowych do pokrywek z uszczelką

W przedstawionym dwuskładnikowym modelu demonstracyjnym aktywacja plazmy jest zintegrowana w oparciu o wypróbowaną i przetestowaną technologię dysków obrotowych. Forma do procesu InMould-Plasma® zaprojektowana jest z trzema stanowiskami: 1. Produkcja wypraski (pokrywy) 2. Aktywacja plazmowa 3. Obtrysk elementu elastomerowego.

Obróbka plazmowa odbywa się w kanale aktywacyjnym na formie. Mocna dysza plazmowa połączona z odsysaniem zapewnia prowadzenie plazmy na całej długości kanału. Plazma reaguje z powierzchnią podłoża podczas jej przechodzenia, aktywując ją w ciągu kilku sekund przed obtryskiem elementu elastomerowego.

Produkcja neutralna pod względem czasu cyklu i pełna kontrola procesu

Proces obróbki InMould-Plasma® zajmuje tylko kilka sekund. Ponieważ proces ten trwa krócej niż potrzeba do schłodzenia dwóch składników (podłoża termoplastycznego i składnika elastomerowego), jest zwykle neutralny pod względem czasu cyklu.

Cały cykl plazmowy jest monitorowany przez jednostkę sterującą plazmą (PCU), aby zapewnić pełną kontrolę procesu. PCU rejestruje moc plazmy i dostosowuje ją w razie potrzeby.

Korzyści płynące z wykorzystanie InMould-Plasma®

    • Nowe połączenia materiałów

InMould-Plasma® znacząco poprawia siły przylegania w kombinacjach materiałów, które poprzednio były trudne bądź niemożliwe do połączenia. Rozszerza spektrum materiałów o PP+TPU, PBT+TPU i TPE-S lub PC+TPE-S bez konieczności stosowania promotorów przyczepności, poprawiając w ten sposób na przykład odporność elastomeru na ściskanie.

Powiązane produkty