Montaż głośników telefonów komórkowych (utwardzanie UV)

Montaż – utwardzanie UV

Lekkie utwardzalne kleje są często stosowane w montażu głośników, gdzie do łączenia plastikowych i metalowych części wymagane jest mocne i elastyczne spajanie. Produkcja małych, ekonomicznych i narażonych na trudne warunki głośników stanowi wyjątkowe wyzwanie dla producentów mikro głośników stosowanych w telefonach komórkowych. Jednocześnie, głośniki telefonów komórkowych muszą zapewniać możliwie najwyższe właściwości akustyczne, czego wymagają klienci, którzy coraz częściej korzystają z telefonów do celów muzycznych i innych aplikacji multimedialnych.

Niniejsza nota aplikacyjna zawiera krótki przegląd procesu montażu mikro głośników stosowanych w telefonach komórkowych oraz podkreśla ważną rolę utwardzania UV. Producenci mikro głośników mogą korzystać z systemu punktowego utwardzania UV OmniCure® S2000 i przewodów światłowodowych wysokiej mocy, aby proces montażu mikro głośników był ekonomiczny i powtarzalny.

Montaż głośników telefonu komórkowego – montaż, utwardzanie, UV.

Punktowe utwardzanie UV jest integralną częścią zwiększania wydajności produkcyjnej w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na telefony komórkowe. Całkowite dostawy telefonów komórkowych wyniosły 1,144.1 milionów sztuk w 2007, co stanowi wzrost o 12.4% 1. Nowe funkcje zestawów słuchawkowych telefonów komórkowych takie jak odtwarzacze muzyczne pomagają w zapewnieniu ciągłego wzrostu. W 2007 na całym świecie dostarczono ponad 500 milionów muzycznych telefonów, 300 milionów więcej niż zwykłych odtwarzaczy muzyki2. Do roku 2011, z 1.9 biliona zestawów słuchawkowych, które będą dostarczone na całym świecie, większą połowę będą stanowiły muzyczne telefony. Zapowiada to znaczące możliwości dla producentów mikro głośników.

 

Utwardzalne akryle UV znalazły szerokie zastosowanie w montażu mikro głośników w celu zapewnienia krótkiego cyklu produkcyjnego. W tym zautomatyzowanym procesie produkcji, poszczególne elementy są spajane w ciągu 2 do 3 sekund. Kleje muszą szybko łączyć części różnych materiałów, takich jak plastik i metal oraz zapewniać mocne spojenie umożliwiające wytrzymanie trudnych warunków , na jakie narażone są telefony komórkowe, np. wstrząsy i wysokie temperatury. Dzięki zapewnianiu szybkiego i powtarzalnego utwardzania klejów UV, system punktowego utwardzania UV OmniCure® S2000 stanowi skuteczne rozwiązanie w produkcji mikro głośników. OmniCure® S2000 łatwo integruje się z automatycznymi procesami produkcyjnymi i przez zastosowanie wielodrożnych przewodów św iatłowodowych wysokiej mocy umożliwia równomierne utwardzanie wielu punktów jednocześnie przy zachowaniu niskich kosztów.

Mikro głośniki wysokiej wydajności z szerokopasmową częstotliwością są niezbędne dla konsumentów korzystających z multimedialnych funkcji telefonów komórkowych. Jednak przez zwiększony rozmiar multimedialnych okien wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, by zachować rozmiar telefonu zmniejszona jest przestrzeń dla mikro głośników. Ograniczony rozmiar głośnika może prowadzić do niedoskonałości w niskich dźwiękach, dlatego ważne jest by głośniki były wysokiej jakości i rozszerzały niskie częstotliwości.

Dlaczego montaż głośników przez utwardzanie UV?

Zrozumienie podstaw działania głośnika pomoże przedstawić konkretne obszary zastosowania punktowego system utwardzania UV, gdzie są skuteczne w zapewnianiu wysokiej jakości montażu.

Ilustracja 2. Podstawowe elementy głośnika

Membrana, zwykle papierowa, plastikowa lub metalowa, posiada szeroką i przymocowaną do zawieszenia, otoczkę z elastycznego materiału pozwalającą na ruch stożka. Wąski koniec stożka membrany jest połączony z cewką głosową. Cewka głosowa jest przyczepiona do kosza pająkiem, który utrzymuje cewkę w pozycji, ale umożliwia swobodne poruszanie tam i z powrotem. Stały magnez znajduje się bezpośrednio pod cewką głosową.

Głośnik wytwarza fale dźwiękowe przez szybkie wibrowanie membrany. Odbywa się to przez przepływ prądu elektrycznego przez cewkę głosową, która jest elektromagnesem. Zmiana przepływu prądu zmienia siłę magnetyczną pomiędzy cewką głosową a stałym magnesem. Porusza to cewkę głosową w górę i w dół, popychając i ciągnąc membranę głośnika, wibrując powietrze przed głośnikiem i tworząc fale dźwiękowe.

Utwardzalny klej UV jest stosowany do łączenia cewki głosowej do membrany. Membrana dla mikro głośników jest najczęściej wykonana z mylaru, papieru lub metalu. Mylar jest tańszy i łatwiej się go kształtuje. Podczas łączenia cewki głosowej z cienką membranę, należy zachować ostrożność aby uniknąć podgrzania tej delikatnej części w trakcie procesu utwardzania.

Punktowy system utwardzania UV OmniCure® S2000 posiada 5 różnych opcji filtracyjnych zapewniających utwardzanie w niskich temperaturach. Pozwala to producentowi wyeliminować widmo światła, które może być wchłonięte przez cienką plastikową membranę powodując niepożądane nagrzewanie. Wynikiem jest szybkie utwardzanie kleju bez nagrzewania wrażliwych elementów.

Utwardzalny akrylan UV jest często stosowany do łączenia montażu cewki głosowej z pająkiem. Ważnym wymogiem dla tego spajania jest utrzymanie elastyczności klejów w celu wchłonięcia wibracji. Jest to istotne dla zapewnienia optymalnych właściwości akustycznych mikro głośników.

Utwardzanie akrylanu UV

Przy utwardzaniu akrylanu UV, należy utrzymać powtarzalny poziom napromieniowania. Podczas gdy akrylany zapewniają bardzo szybkie utwardzanie z naświetleniem UV, jest również możliwe ich zatwardzenie. Mogłoby to mieć szkodliwy wpływ na właściwości fizyczne utwardzanego kleju takie jak zmniejszenie elastyczności. Wynikiem tego są gorsze właściwości akustyczne.

Ilustracja 3. Element mikro głośnika tj. membrana lub cewka głosowa

System punktowego utwardzania UV OmniCure® S2000 zapobiega powyższym problemom dzięki technologii zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Ta zastrzeżona technologia stale monitoruje poziom napromieniowania punktowego utwardzania UV i utrzymuje bardzo powtarzalną moc. Zapewnia to powtarzalny proces produkcji głośników bardzo wysokiej jakości.

Montaż modułów mikro głośników

Produkcja mikro głośników do telefonów komórkowych stanowi wyzwanie dla zapewnienia mocnego spajania różnych materiałów w szybkim, zautomatyzowanym procesie. Wrażliwe elementy muszą być trzymane razem by wytrzymać trudne warunki, ale muszą też zachować elastyczność w celu zapewnienia właściwości akustycznych wymaganych przez konsumentów korzystających z funkcji multimedialnych swoich telefonów.

Technologia OmniCure® Lumen Dynamics oferuje wyjątkowe zalety ponadstandardowego utwardzania UV, zapewniając powtarzalne napromieniowanie i utwardzanie w niskich temperaturach dla optymalnego montażu wyspecjalizowanych elementów elektronicznych tj. głośniki telefonów komórkowych.

Technologia utwardzania Lumen Dynamics UV – precyzyjna i powtarzalna

  • System UV OmniCure® S2000 utwardza akryle w ciągu kilku sekund i może być łatwo włączony w zautomatyzowane procesy produkcyjne.
  • OmniCure®S2000 posiada 5 różnych opcji filtrowania w celu zapewnienia utwardzania wrażliwych elementów w niskich temperaturach.
  • Technologia zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego stosowana w systemie OmniCure® S2000 zapewnia powtarzalny poziom napromieniowania dla spójnych elastycznych wiązań i optymalnych właściwości akustycznych.