Montaż igły ampułkostrzykawki i utwardzanie UV

Lekkie utwardzalne kleje są powszechnie stosowane w montażu igieł i strzykawek, aby zapewnić spojenia o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, a także hermetyczne uszczelnienie tych ważnych wiązań. Systemy punktowego utwardzania tradycyjnie zostały użyte w celu zapewnienia bardzo szybkiego ‘przyczepienia’ kleju, utrzymując igłę w odpowiednim ustawieniu podczas przemieszczania się wzdłuż linii produkcyjnej.  Do pełnego utwardzania kleju, stosowane są  duże obszary systemów utwardzania UV.

Wzrasta zapotrzebowanie na strzykawki, które są wcześniej napełnione lekami, aby ułatwić użycie i zapewnić odpowiednie dawkowanie. Rozwój urządzeń samo iniekcyjnych  tj. peny i autostrzykawki,  dostarcza pacjentom udogodnienia w samodzielnym podawaniu leków. Największym udogodnieniem urządzeń samo iniekcyjnych jest jednorazowa autostrzykawka, w której zapakowana jest ampułkostrzykawka.

Niniejsza nota aplikacyjna zawiera krótki zarys nowego i innowacyjnego procesu montażu igieł w ampułkostrzykawkach i podkreśla ważną rolę utwardzania punktowego UV. Producenci mogą korzystać ze stosowania utwardzalnego kleju UV wraz z systemem punktowego utwardzania UV OmniCure® S2000. Mogą również używać poczwórnego przewodu  światłowodowego wysokiej mocy, aby uczynić montaż igły ampułkostrzykawki procesem ekonomicznym  i powtarzalnym.

Przegląd rynku

Punktowe utwardzanie UV zapewnia istotne korzyści w montażu igieł i strzykawek. Wymagany jest szybki i powtarzalny proces aby sprostać globalnemu zapotrzebowaniu na igły, w przybliżeniu ponad 20B sztuk rocznie.1 Światowy rynek ampułkostrzykawek szacuje się na 1B sztuk w roku 2008 z przewidywaną 10% stopą wzrostu.

Rynek urządzeń samo iniekcyjnych takich jak peny i autostrzykawki cieszy się również ponadprzeciętnym wzrostem. Najczęściej stosowana w urządzeniach samo iniekcyjnych jest insulina, następnie hormon wzrostu (HGH) i nowsze terapie takie jak leczenie bezpłodności (folitropina[FSH]) i osteoporozy. W tym segmencie spodziewany jest dalszy wzrost, tak jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), więcej niż 180 milionów ludzi ma cukrzycę. Liczba ta będzie prawdopodobnie dwukrotnie większa przed rokiem 2030. W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 23,6 miliona dzieci i dorosłych lub 8% populacji ma cukrzycę. Jest to wzrost o ponad 3 miliony ludzi w ciągu dwóch lat.

Ilustracja 1. Peny insulinowe / glukometr

Proces montażu penów ampułkostrzykawek

Proces produkcji jednorazowych ampułkostrzykawek wymaga oddzielnych kroków dla a) przyczepiania, b) całkowitego utwardzania igły do autostrzykawki i c) wypełnianie autostrzykawki odpowiednim lekiem. Igła jest przymocowana za pomocą utwardzalnego kleju UV. Początkowe wszczepienie by utrzymać igłę w miejscu jest zapewnione przez system punktowego utwardzania, a końcowe utwardzanie kleju dostarcza system utwardzania dużych obszarów UV.  Następnie ampułkostrzykawka jest dodawana do autostrzykawki w oddzielnym procesie. Procesy te należy rozdzielić ponieważ lek w ampułkostrzykawce mógłby być narażony na wysoką ekspozycje UV systemu utwardzania dużych powierzchni.

Ilustracja 2. Pen autostrzykawki

Jednak nowe systemy punktowego utwardzania UV tj. OmniCure® S2000 UV i przewody światłowodowe wysokiej mocy, pozwalają producentom auto-strzykawek na łączenie tych kroków dla sprawniejszego i ekonomicznego procesu montażu. Stosując dwa systemy punktowego utwardzania UV OmniCure® S2000 wysokiej mocy, każdy z poczwórnym przewodem światłowodowym, można dołączyć montaż igły ampułkostrzykawki i całkowicie utwardzony klej. Jest to możliwe z już zaaplikowaną ampułkostrzykawką.

Proces jest uproszczony przez wyeliminowanie potrzeby drugiego systemu UV utwardzania dużych powierzchni do pełnego utwardzenia kleju. Ampułkostrzykawka może być wprowadzona przed zamontowaniem igły, ponieważ systemy punktowego utwardzania koncentruje dokładny punkt światła UV jedynie na złączeniu nakładki igły, tak więc lek nie jest narażony na promieniowanie UV.

Utwardzanie UV

System punktowego utwardzania UV musi być włączony w zautomaty- zowany proces i zapewniać wystarczającą ilość energii do pełnego utwardzenia kleju krócej niż w sekundę, aby uzyskać oszczędność kosztów tego uproszczonego procesu. Mocna lampa 200W stosowana w systemie OmniCure® S2000 zapewnia dużą moc do pełnego utwardzenia kleju w czasie krótszym niż w sekunda. Wiele opcji zdalnego sterowania pozwala na włączenie w każdy zautomatyzowany system.

W tym procesie montażu, klej musi być utwardzany równomiernie wzdłuż całej linii spojenia w celu zachowania właściwego położenia igły. Nierównomierne utwardzanie kleju może wyciągnąć igłę z ustawienia tworząc wadliwą część. Zastrzeżona technologia poczwórnego przewodu światłowodowego wysokiej mocy dostarcza jednakową energię do każdego z czterech wyjść. Wykorzystywane są dwa zestawy systemów OmniCure® S2000 z poczwórnymi przewodami światłowodowymi. Cztery wyjścia każdego systemu są ustawione pod kątem 90 stopni od siebie dla równomiernego utwardzania nad całą linią spojenia. Drugi zestaw wyjść jest obrócony o 45 stopni w stosunku do pierwszego. Zapewnia to szybkie, równomierne utwardzanie kleju.

Proces montażu dowolnego urządzenia medycznego musi być kontrolowany i powtarzalny. System OmniCure® S2000 zawiera technologię zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego aby automatycznie utrzymać powtarzalną dawkę energii UV dla każdego montażu igły. Systemy utwardzania UV bez tej funkcji wymagają dodatkowej interwencji użytkownika w celu utrzymania stałej dawki lub zmiany ryzyka, które mogłoby skutkować niespójnością w skończonych częściach.

Produkcja ampułkostrzykawek wymaga tego, aby utwardzenie kleju UV było szybkie, równomierne i nie narażało leku na promieniowanie światła UV. Technologia OmniCure® Lumen Dynamics oferuje wyjątkowe korzyści wynikające z ponadstandardowego utwardzania UV, zapewniającego szybkie, równomierne i powtarzalne utwardzanie igły do nakładki dla optymalnego montażu wyspecjalizowanych, jednorazowych urządzeń medycznych.

Technologia utwardzania lumen dynamics uv – precyzyjna i powtarzalna

  • System UV OmniCure® S2000 UV utwardza kleje w ciągu kilku sekund i może być łatwo włączony w zautomatyzowane procesy produkcyjne.
  • Poczwórny przewód światłowodowy wysokiej mocy zapewnia równomierne utwardzanie kleju, tak aby igła została utrzymana w odpowiednim ustawieniu.
  • System punktowego utwardzania OmniCure® S2000 może koncentrować światło jedynie na łączeniu igły, tak aby nie narażać leku na promieniowanie UV.
  • Technologia zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego stosowana w systemie OmniCure® S2000 zapewnia stały poziom napromieniowania dla powtarzalnego procesu utwardzania ze spójnymi i silnymi łączeniami