Spajanie cewników balonowych

Cewniki są plastikowymi, czasami powlekanymi rurkami, które są wprowadzane do naczyń lub jam ciała w celu ułatwienia wielu funkcji. Cewniki umożliwiają drenaż lub wstrzykiwanie płynów, utrzymanie otwartych korytarzy lub obszarów ciała dostępnych dla narzędzi chirurgicznych. Kluczowe zastosowania cewników obejmują zastosowania krążeniowe, urologiczne i dożylne. Najlepiej sprzedającymi się cewnikami są cewniki urologiczne, jednak najbardziej dochodowa jest sprzedaż cewników krążeniowych.

Punktowe utwardzanie UV jest szeroko stosowane w produkcji cewników krążeniowych ponieważ posiada wiele zastosowań tj. spajanie balonu, nasadki i markera wymagających silnych i powtarzalnych spojeń różnych materiałów. Przez krytyczny charakter cewników krążeniowych, idealne jest zastosowanie systemów punktowego utwardzania UV z najwyższym poziomem kontroli.

Rynek cewników

Globalny rynek cewników został oszacowany na ponad $14.5B w roku 2008 i przewidzianą stopę wzrostu 8.3% do roku 2012, osiągając ok. $22B. Cewniki krążeniowe są najsilniejszym segmentem rynku cewników przy oczekiwanych przychodach $15B do roku 2012. Z powodu rozwoju chorób serca i układu krążenia, rynek cewników krążeniowych jest bardzo znaczący i stale rośnie. Choroby krążeniowe są główną przyczyną śmierci na całym świecie i przewiduje się, że tak zostanie co stanowi 30% z wszystkich chorób.

Miażdżyca czyli postępujące zwężanie naczyń krwionośnych z powodu gromadzenia się tłuszczu wzdłuż ścian naczyń jest głównym podłożem większości chorób krążeniowych. Przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA) jest mniej inwazyjnym zabiegiem, w którym cewnik balonowy jest stosowany do otwierania uszkodzonych lub niedrożnych tętnic wieńcowych. Rynek cewników PTCA doświadczy ogromnego łącznego wzrostu rocznego rzędu 17.1% od 2007 do 2012, osiągając prawie $4B przychodu. Jest to związane ze wzrostem ilości zabiegów wykorzystujących cewniki PTCA.1 Wzrost ten wynika zarówno ze starzenia się populacji oraz ulepszeń technologii cewników, co pozwala na przeprowadzanie zabiegów na pacjentach, którzy kilka lat temu nie mogliby być im poddani ze względu na ich bardziej zaawansowany stan.

 

Proces utwardzania

Proces montażu każdego urządzenia medycznego musi być kontrolowany i powtarzalny, aby zapewnić najwyższą jakość gotowego produktu. Jest to szczególnie ważne dla urządzeń stosowanych podczas zabiegów chorób układu krążeniowego. System OmniCure® S2000 zawiera technologię zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego w celu automatycznego utrzymania powtarzalnej dawki energii UV do każdego montażu cewnika balonowego. System utwardzania UV bez tej funkcji wymaga dodatkowej interwencji użytkownika, aby utrzymać stałą dawkę lub zmiany ryzyka, które mogą skutkować niespójnością gotowych części. Radiometr OmniCure® R2000 może być zastosowany do kalibracji i ustawienia mocy wszystkich systemów OmniCure® S2000, aby zapewnić dokładny proces na wszystkich liniach montażu. Kalibracja OmniCure® R2000 jest identyfikowalna z NIST (Narodowa Instytucja Standaryzacji i Technologii).

Scalanie balonu cewnika wymaga jednorodnego oświetlenia 360° do odpowiedniego napromieniowania montażu. Korzystne jest również jednoczesne utwardzanie dwóch końców interfejsu cewnika balonowego. Specjalnie zaprojektowane akcesoria dostarczające światło takie jak pierścień utwardzania mogą być łączone ze standardowymi przewodami światłowodowymi w celu zapewnienia jednorodnej mocy utwardzania 360°. Pierścień utwardzania jest dostępny w wersji stałej (patrz ilustracja 1) lub szczelinowej, co sprawia łatwiejsze wprowadzanie cewnika. Za każdym razem gdy występuje połączenie w ścieżce optycznej systemu, nastąpią straty w energii świetlnej przez ścieżkę. Dlatego, podczas używania narzędzia optycznego takiego jak pierścień utwardzania, ważne jest aby pamiętać, że moc napromieniowania z pierścienia będzie mniejsza niż moc mierzona na czubku przewodu światłowodowego. Z tego powodu, dla radiometru R2000 OmniCure®, dostępny jest specjalny detektor pierścienia utwardzania.

Cewnik balonowy

Alternatywnie, cewnik balonowy może być utwardzany poprzez użycie wielodrożnego przewodu światłowodowego wysokiej mocy składającego się z 3 lub 4 wyjść.  Zawsze ułożonych promieniowo wokół cewnika w celu zapewnienia jednorodnego utwardzania 360°. Zastosowanie 3-4 drożnego przewodu światłowodowego generalnie ułatwi doprowadzenie cewnika w i na powierzchnię utwardzania. Dzięki braku strat z narządu optycznego, wymagane jest mniej energii do utwardzenia kleju. Obniżenie poziomu napromieniowania ustawionego w systemie spowoduje zwiększenie żywotności lampy i zmniejszenie kosztów procesu utwardzania. Zastrzeżona technologia przewodu światłowodowego wysokiej mocy zapewnia wyprowadzanie równej energii z każdego wyjścia. Jest to niezbędne dla utwardzania równomiernie wzdłuż linii spojenia balonu. System punktowego utwardzania UV OmniCure® S2000 jest idealnie dopasowany do dzisiejszego rosnącego rynku urządzeń medycznych. Jest łatwy w użyciu i zapewnia najwyższy poziom kontroli i powtarzalności. Takie akcesoria jak radiometr R2000 OmniCure®, przewody światłowodowe wysokiej mocy i pierścienie utwardzania pozwalają użytkownikom na dostosowanie ich procesu punktowego utwardzania UV do optymalnego montażu cewników balonowych.

OmniCure® Technologia Utwardzania UV – precyzyjna i powtarzalna

  • Technologia zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego zastosowana w systemie S2000 OmniCure® zapewnia stałe poziomy promieniowania dla powtarzalnego procesu utwardzania ze spójnymi, silnymi łączeniami.
  • RadiometrOmniCure® R2000 może być zastosowany do kalibrowania i ustawiania mocy na wszystkich Systemach S2000 OmniCure®
  • Pierścień utwardzania połączony ze standardowymi przewodami światłowodowymi zapewni 360° jednorodnej mocy utwardzania.
  • Zastrzeżona technologia przewodu śwaitłowodowego wysokiej mocy zapewnia jednakową energię wyprowadzaną z każdego wyjścia.