Kleje, ich podział ze względu ma mechanizm klejenia

Ze względu na mechanizm klejenia, kleje dzielimy na:

  • kleje rozpuszczalnikowe – kleje te wnikają głęboko w materiał powodując ich napęcznienie i częściowe rozpuszczenie; po połączeniu klejonych elementów i dociśnięciu spoiny powierzchnie klejonych materiałów nawzajem się przenikają, po czym rozpuszczalnik paruje pozostawiając trwałą spoinę bez warstwy samego kleju; kleje rozpuszczalnikowe stosuje się do klejenia tworzyw sztucznych.
  • kleje oparte na polimerowych żywicach – kleje te nie wnikają zbyt głęboko w materiał, mają one jednak silne powinowactwo chemiczne do klejonego materiału a warstwa samego utwardzonego kleju jest bardzo odporna mechanicznie; kleje te stosuje się do „trudnych” do sklejenia materiałów – takich jak metale, szkło itp., których nie można skleić klejami penetrującymi materiał; przykłady takich klejów to np. kleje epoksydowe.
  • kleje mieszane – składają się one z żywicy wymieszanej z rozpuszczalnikiem, który może penetrować klejony materiał – żywica wraz z rozpuszczalnikiem wnika głęboko w klejony materiał, więc nie musi mieć ona tak silnego powinowactwa chemicznego z klejonym materiałem; kleje mieszane są najbardziej rozpowszechnione i są one stosowane do klejenia „łatwych do sklejenia” materiałów porowatych takich jak guma, papier, skóra itp.; przykładem takiego kleju jest np. butapren lub guma arabska.

Czy wiesz, że:

Na wytrzymałość mechaniczną klejonej spoiny mają wpływ cztery następujące czynniki: 1. rodzaj i siła chemicznego oddziaływania kleju z klejonymi powierzchniami; 2. głębokość penetracji klejonego materiału przez klej; 3. wytrzymałość mechaniczna samej warstwy kleju; 4. kształt i rozmiar całej spoiny.

Źródło: materiały laboratoryjne „Badanie skuteczności połączeń adhezyjnych” PŚ.