Zintegrowana maszyna dozująca SMART L i SMART – M

  • zintegrowana maszyna dozująca smart M
  • Sonderhoff zintegrowana maszyna dozująca
  • maszyna dozująca smart L
  • maszyna dozująca somerhoff
  • zintegrowana maszyna dozująca smart M
  • Sonderhoff zintegrowana maszyna dozująca
  • maszyna dozująca smart L
  • maszyna dozująca somerhoff

SMART – L i SMART – M precyzyjnie przetwarzają płynne reaktywne materiały polimerowe, poliuretany, silikony, żywice epoksydowe.

– łatwa do wbudowania w istniejącej lub planowanej linii produkcyjnej

– elastyczne możliwości automatyzacji podawania detali

– dwa rozmiary maszyny dopasowujące się do wymagań przestrzeni

SONDERHOFF SMART-L i SMART-M różnią się wymiarami i rozmiarem obszaru roboczego.
SMART – L
Zakres pracy robota 1000 x 800 x 250 mm (x / y / z)
SMART – M
Zakres pracy robota 500 x 600 x 250 mm (x / y / z)

Dozowanie:

Zaawansowany, powtarzalny i niskociśnieniowy (przyjazny dla dozowanych materiałów) system mieszania i dozowania dla materiałów dwu- i trzyskładnikowych, pianek uszczelniających, klejów i mas zalewowych.

Maszyny dozujące SONDERHOFF SMART-L i SMART-M można opcjonalnie wyposażyć w precyzyjne głowice mieszające SONDERHOFF MK 600 / MK 625 / MK 650 / MK 400 lub MK 425.
Dzięki modułowej i zwartej konstrukcji można integrować np. dwie maszyny do różnych procesów dozowania zgodnie z wymaganiami procesów produkcji.

Zastosowanie najnowocześniejszych czujników i urządzeń wykonawczych zapewnia bezpieczeństwo procesów dozowania dwuskładnikowych materiałów.
Precyzyjne dozowanie bez względu na dawkę, lepkość lub gęstość materiałów daje w efekcie powtarzalność wymiarową końcowego wyrobu.

Wszystkie dane konfiguracji, systemu dozowania, materiału i procesu są automatycznie rejestrowane. W efekcie proces produkcji można zawsze śledzić w celu monitoringu lub realizacji koncepcji Industry 4.0.

Zoptymalizowane procesowo podawanie części

– Tryb ręczny

– Tryb półautomatyczny

– Tryb w pełni automatyczny

W standardowej wersji obie komory maszyny są wyposażone w drzwi podnoszone z przodu. Części oczekujące na zastosowanie pianek uszczelniających, klejów lub mas zalewowych są ręcznie wkładane do komórki dozującej.

Alternatywnie części mogą być podawane częściowo lub całkowicie automatycznie.
W zależności od typu modelu, maszyna może być wyposażona w stół wahadłowy lub obrotowy stół indeksujący. Opcjonalnie części mogą być przenoszone na przenośnik taśmowy biegnący przez komorę maszyny.