Zawór Nordson Asymtek SC-400

 • Zawór Nordson Asymtek SC-400-zawor
 • Nordson Asymtek SC-400 zawór
 • Zawór Nordson Asymtek SC-400-zawor
 • Nordson Asymtek SC-400 zawór

SC-400 PreciseCoat® przenosi technologię nakładania powłoki konformalnej na nowy poziom, wykorzystując przywództwo Nordson Asymtek w technologii strumieniowej.

Zalety:

 • zaprojektowane z myślą o zoptymalizowanym dotarciu do trudno dostępnych miejsc,
 • wysoce selektywna i optymalna powłoka pozwala na pokrywanie małych powierzchni w pobliżu stref zewnętrznych,
 • strumień o wysokiej częstotliwości oferuje jednolite i spójne punkty oraz linie,
 • kompatybilny z materiałami powlekającymi o niskiej i wysokiej lepkości,
 • szybki, precyzyjny system nakładania powłok zapewnia wyższą produktywność,
 • opcjonalny moduł czujnika dyszy – sprawdza miejsce położenia końcówki igły.

Strumieniowy SC-400 PreciseCoat jest optymalnym aplikatorem do nakładania komponentów powłokowych na wysoce selektywne obszary, zwiększając uzysk i produktywność. To rozwiązanie strumieniowe jest dedykowane dla powlekania zarówno małych obszarów, jak i tych o wysokiej gęstości komponentów.

SC-400 jest idealny do zastosowań o wąskich tolerancjach między obszarami powlekanymi i niepowlekanymi. SC-400 może być stosowany jako pojedynczy dozownik lub wraz z innym aplikatorem, aby uzyskać większą elastyczność procesu i selektywność powłoki.

Zawór PreciseCoat dociera do obszarów niedostępnych dla innych aplikatorów dzięki konstrukcji igły z działaniem natryskowym i szybkim nastawieniem częstości impulsu. Małe objętości i lepsze sterowanie zapewniają szerokość linii do 1,2 mm (0,05 cala) szerokości. Konieczność maskowania jest wyeliminowana, ponieważ przepływ jest ściśle weryfikowany. Grubości powłoki nawet 15 mikrometrów są osiągalne przy użyciu komponentów na bazie rozpuszczalnika.

Dodatkowe zalety SC-400 powodują, że jego wykorzystanie w produkcji jest jeszcze bardziej wartościowe. Wiele rozmiarów kropek może być aplikowanych z tego samego strumienia, dając małe objętości z dobrą rozdzielczością.

SC-400 pozwala również na bezkolizyjny prześwit nad dużymi detalami, a jego wydajność jest praktycznie niezależna od wypaczonych podłoży.

Funkcje:

 • wysoce selektywne natryskiwanie konformalnych materiałów powłokowych,
 • osiąga lokalizacje niemożliwe dla innych aplikatorów,
 • rozmiary kropek do 1,2 mm (0,05 cala),
 • cieńsze powłoki do 15 µm,
 • szybki, do 500 mm/s (20 cali/s),
 • eliminuje potrzebę maskowania,
 • łatwy do demontażu i konserwacji.