Zawór do mikronatrysku Nordson EFD serii 787MS

Dodatkowe materiały informacyjne

Zawór 787MS wprowadza nową jakość w technologii mikrodozowania bezkontaktowego. Unikatowe rozwiązanie polegające na natryskiwaniu przez końcówkę o małej średnicy, pozwoliło zmniejszyć wielkość natryśniętego krążka o 60%!

Zawór praktycznie nie posiada żadnej martwej przestrzeni, dlatego charakteryzuje się następującymi cechami:

  • doskonała jakość transferu,
  • brak rozprysków i mgły,
  • dozuje zarówno ciecze niskiej jak i średniej lepkości,
  • powtarzalność dozowania jest taka jak w dotychczasowych zaworach EFD,
  • szybkość pracy przekracza 400 dawek/minutę,
  • małe zapotrzebowanie na konserwację – zawór jest praktycznie bezobsługowy.

Zawór można sterować ze sterownika serii 8040, jeden sterownik może kontrolować dwa zawory jednocześnie.