Zawór aseptyczny Nordson EFD serii 784 do natrysku precyzyjnego

Precyzyjne zastosowania w medycynie wymagają specjalnych narzędzi. Zawór natryskowy aseptyczny serii 784 pozwala na bezkontaktowe natryskiwanie minimalnych i powtarzalnych ilości leków oraz innych płynów na bardzo ograniczonych powierzchniach. Sterylnie i aseptycznie.

Specjalna konstrukcja ze stali 316L oparta jest na teflonowej membranie, oddzielającej część sterującą od części dozującej. Konstrukcja nie zawiera uszczelnień.

Zalety to przede wszystkim:

  • zwiększona wielkość transferu,
  • łatwy do sterylizacji na miejscu, bez demontażu,
  • brak rozkurzu i mgły,
  • może nanosić płyny o małej i średniej lepkości,
  • powtarzalność wzoru natryskowego,
  • małe nakłady na konserwację i utrzymanie ruchu.

Zawór charakteryzuje się:

  • zwartą budową,
  • możliwością precyzyjnej regulacji iglicy,
  • dużą prędkością działania, ponad 400 cykli/min.,
  • zgodnością z wymaganiami FDA.

Przykładem zastosowania jest aplikacja leków na stenty, które są mniejsze niż zapałka. Kosztowny lek jest natryskiwany tak precyzyjnie, żeby zminimalizować rozkurz i straty spowodowane nadmierną ilością materiału.