System zasilania smarem FHS

Dodatkowe materiały informacyjne

System zasilania smarem przemysłowym – niezawodny, czysty, ekonomiczny 

Systemy oparte na pompach beczkowych lub membranowych są powszechnie stosowane w przemyśle, do opróżniania handlowych opakowań ze środkami smarnymi.  

Czasem potrzebne jest odpowietrzanie smaru przez próżnię in-line. Gdy ten sam rodzaj smaru jest stosowany na różnych stanowiskachsystem zasilania staje się bardzo skomplikowany. Powstaje czasem złożony układ rur i węży, a układ pompujący musi być zlokalizowany w centrum hali, co często dezorganizuje komunikację wewnętrzną. Powstają utrudnienia, które można wypunktować następująco: 

 • długie układy rur lub węży, sprawiające trudności w konserwacji,  
 • wartościowa powierzchni hali jest zablokowana, 
 • długie przestoje w produkcji w czasie wymiany beczki lub konieczność stosowania układów podwójnych,
 • ryzyko zniszczenia smaru lub jego rozwarstwienia,
 • zagrożenie zanieczyszczeniem medium, 
 • do wymiany beczek musi zostać zaangażowany wyszkolony personel, świadomy zagrożeń BHP i technologicznych.  

Opatentowany system FHS pozwala na decentralizację opróżniania. Jedna pompa, umieszczona w dowolnym miejscu zakładu produkcyjnego może napełniać znormalizowane i bezpieczne zbiorniki technologiczne. Dzięki temu możemy osiągnąć kilka interesujących rezultatów:  

Centralne zasilanie 

Centralna stacja zasilania pojemniki smarem nie musi być umieszczona centralnie. Poręczne i łatwe do przenoszenia zbiorniki technologiczne mogą zostać napełnione w półautomatycznym trybie, uruchamianym przez podstawienie zbiornika do stacji napełniającej.  

Zbiorniki można zakodować, by nie doszło do napełnienia innym niż wcześniej użytym w zbiorniku smarem. Pojemnik FHS ma czujnik, wyłączający tryb napełniania automatycznie.  

Zbiorniki są wykonane z aluminium, wyposażone w złącze uniemożliwiające zapowietrzenie w czasie wymiany zbiornika. Magnetyczny pierścień umieszczony na tłoku pozwala na bieżącą obserwację stopnia napełnienia zbiornika i wymianę w zaplanowanym czasie. 

Dane techniczne: 

 • objętość zbiornika netto – 3 litry, 
 • waga netto – 7,5 kg, 
 • ciśnienie zasilania powietrzem – max 8 bar, 
 • ciśnienie smaru max – 10 bar,  
 • napięcie zasilania – 230 V.