Producent

Kategoria

Zastosowanie

Lampy UV LED OmniCure® AC4

Systemy utwardzania UV LED OmniCure AC450/P i OmniCure AC475/P chłodzone powietrzem są zaprojektowane z unikatową kombinacją diod LED o wysokiej mocy i dostosowanej optyki. Zapewniają one wysokie promieniowanie (>8W/cm2) na elastycznych dystansach roboczych, umożliwiając producentom niezwykłą produktywność przy niższych kosztach eksploatacji.

Dzięki wykorzystywaniu naszego opatentowanego procesu indywidualnego adresowania każdego wyjścia modułu UV LED, systemy utwardzania OmniCure AC450/P i OmniCure AC475/P LED oferują spójne wyniki przez zapewnienie wysokiej jednolitości w całym obszarze utwardzania 50mm (2″) do 75mm (3″).  Jednolicie naświetlony obszar pozwala na jednoczesne utwardzanie większych części lub większej ilości części. Umożliwia to również konwersje statycznego procesu utwardzania na taki, w którym części są utwardzane podczas ruchu w celu zwiększenia wydajności.

Właściwości Korzyści
Moc ponad 8W/cm2 Szybkie utwardzanie klejów, powłok i farb
Dostosowana czołowa optyka Większa elastyczność procesu utwardzania dzięki wysokiemu promieniowaniu na dłuższych odcinkach roboczych
Opatentowany proces adresowania indywidualnych modułów LED Równomierne i spójne utwardzanie dzięki doskonałej jednolitości w całym obszarze LED
Dostępny w 395nm i 365nm Możliwość wyboru optymalnej długości fali dla kleju, powłoki lub farby, a także podłoży najlepiej pasujących do konkretnych zastosowań
Chłodzony powietrzem Łatwo włączony w dowolną stację roboczą, nie wymagający dodatkowych chłodziarek, przewietrzania i ekstrakcji ozonem
Port I/O do zdalnych operacji Możliwość automatycznego zwiększania produktywności
Bardzo wydajne moduły LED Oszczędność kosztów dzięki zmniejszonemu zużyciu energii w porównaniu z systemami lamp łukowych
Kompaktowy rozmiar Łatwo włączony w dowolną stację roboczą
20,000 godzin żywotności Zmniejszone koszty eksploatacji w porównaniu z rozwiązaniami lamp łukowych
Wąskie wyście długości fali LED Zwiększona wydajność części dzięki niższej temperaturze utwardzania
w porównaniu do systemów lamp łukowych