Producent

Zastosowanie

Lampy Omnicure UV LED AC275 i AC2110

Chłodzone powietrzem systemy utwardzania UV LED OmniCure AC275 i AC2110 technologii Excelitas łączą kompaktową formę z zaawansowaną czołową optyką w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego promieniowania i wyjątkowej jednolitości. Można przyłączać wiele głowic UV LED z zachowaniem jednolitości optycznej pomiędzy każdym systemem. Elastyczność uzyskiwania większych obszarów utwardzania w różnych dostosowywalnych długościach umożliwia producentom poprawę wydajności.

Więcej informacji uzyskasz na ultrafiolet.pl.