Dysze plazmujące

Producent:

Zastosowanie:


Najlepsza skuteczność procesowa z jednej strony, a minimalne utrudnienia w utrzymaniu ruchu z drugiej strony.

Dysze plazmujące skierowane na powierzchnię materiału wyrzucają strumień zimnej plazmy. Plazma jest wytwarzana wewnątrz dyszy, poprzez wysokie napięcie pomiędzy statorem, a rotorem. W trakcie tego procesu jest wyrzucana na zewnątrz przez strumień gazu roboczego. Gazem najczęściej jest powietrze, jednak stosowane są także inne gazy.

Firma PLASMATREAT zbudowała opatentowane, zwarte w budowie narzędzia do przemysłowych zastosowań w zakresie aktywacji powierzchni. Jak źródła plazmy atmosferycznej są stosowane zarówno dysze stałe jak i dysze obrotowe, pozwalające na obróbkę szerszego pasa powierzchni.

Dysze statyczne mają względnie mały kąt rozproszenia, dlatego pozwalają na aktywację wąskich, trudno dostępnych obszarów lub profili. Systemy oparte na dyszach obrotowych pozwalają z kolei na aktywację szerszych powierzchni, gdzie jedna dysza może obrabiać pas o szerokości nawet do 100 mm.

Dysze statyczne:

  • PFW10,
  • PFW70.

Dysze rotacyjne:

  • RD1004,
  • RD2005,
  • RD2004,
  • RD1010.