Dozowanie objętościowe płynów

Dozowanie objętościowe (inaczej wolumetryczne) jest alternatywą dla dozowania według algorytmu czas-ciśnienie. W przypadku dozowników czasowo-ciśnieniowych często można się spotkać z trudnością ustawienia dawek ze względu na fakt, że lepkość płynu nie jest stała, a zależy m.in. od temperatury płynu, lub jego szarży (nr partii produkcyjnej). O ile gęstość (ciężar właściwy) płynu jest zachowany w węższych tolerancjach, to jego lepkość często nawet przy małych wahaniach temperatury ulega znacznym fluktuacjom. To utrudnia utrzymanie powtarzalności dozowania.

Dozowanie objętościowe płynów

Innym powodem dla którego stosuje się układy objętościowe jest konieczność (lub możliwość) zmiany prędkości dozowania wraz z prędkością linii produkcyjnej lub robota. Umożliwia to znaczne przyspieszenie na prostych odcinkach i zwiększenie wydajności produkcji.

W tym celu stosuje się kilka sposobów, by to utrudnienie obejść:

1. STABILIZACJA TEMPERATURY

Jest to jedna z możliwości, jaką stosuje się, by ustabilizować przede wszystkim lepkość produktu wynikającą z fluktuacji temperatury. Stosuje się ogrzewanie węży, beczek, pomp, pistoletów, ale istnieją również proste urządzenia, jak np. Nordson EFD proponuje stabilizator termiczny serii 6500. Umożliwia on utrzymanie temperatury wtedy, gdy dozuje się małe ilości past lutowniczych, klejów ESD itp.

Zalety: prędkość dozowania jest taka, jak dla układów ON/OFF.

2. DOZOWANIE OBJĘTOŚCIOWE TŁOKOWE

Stosowane w przypadkach najczęściej również małych dawek, zwłaszcza płynów i past o bardzo wysokiej lepkości. Przykładowe rozwiązanie to dyspenser Nordson EFD Ultimus IV, który działa na zasadzie cięgła hydraulicznego, w sumie popychacza, który przesuwa się o określony skok.

Zalety: dozowanie każdego płynu tiksotropowego jest możliwe, także w małych dawkach

Słabości: większe dawki wymagają przeładowania tłoka, co powoduje przerwę w dozowaniu na moment przeładowania

3. DOZOWANIE Z POMIAREM OBJĘTOŚCI „W LOCIE”

Właściwie należałoby powiedzieć: dozowanie z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego. Są to układy dodatkowo instalowane na przykład wtedy, gdy dozuje się większe ilości klejów, past lub silikonów w nakładaniu uszczelniaczy. Płyn jest pompowany przez przepływomierz, który na bieżąco prowadzi pomiar przepływu i koryguje nastawy urządzenia tak, by wielkość dawki i przepływ były stałe, bez względu na zmiany lepkości.

Zalety: możliwość dozowania wysokich ciśnień, na duże odległości, duża prędkość pracy.

Słabości: minimalny przepływ 1 g/s.

4. DOZOWANIE WOLUMETRYCZNE POMPĄ KAWITACYJNĄ

Pompa kawitacyjna jest odmianą pompy tłokowej, pozwala jednak na ciągłe dozowanie, ciągła zmiana kierunku tłoka nie jest konieczna. Dozowanie jest ciągłe, bez pulsacji, może być prowadzone ze zmienną prędkością.

Zalety: możliwość dozowania nawet do kilku mg, elastyczność systemu, łatwe dostosowanie do prędkości linii

Słabości: niskie ciśnienia utrudniają transport na dalekie odległości