Co wiemy o klejeniu?

Co wiemy o klejeniu? Klejenie to cały proces technologiczny gdzie obróbka wstępna (oczyszczanie i aktywacja powierzchni) stanowi jedną z najważniejszych czynności. Klejenie to nie tylko łączenie, ale również uszczelnianie.

Co wiemy o klejeniu?

Klejenie to cały proces technologiczny gdzie obróbka wstępna (oczyszczanie i aktywacja powierzchni) stanowi jedną z najważniejszych czynności. Klejenie to nie tylko łączenie, ale również uszczelnianie.

Pojęcie kleju (substancji klejącej): – substancja organiczna czy nieorganiczna mająca właściwości trwałego łączenia materiałów. Substancja ta wprowadzona między powierzchnie przylegające dwóch przedmiotów, wykonanych z takich samych lub różnych materiałów, umożliwia trwałe ich połączenie w procesie zwanym klejenie. Kleje są zaliczane do grupy materiałów czynnych powierzchniowo (podobnie jak farby, lakiery i detergenty), których cechą charakterystyczną jest zwiększanie adhezji. Głównym składnikiem kleju jest syntetyczny lub naturalny polimer, może być w postaci koloidalnej zawiesiny w określonym rozpuszczalniku, lub tworzący taką zawiesinę po wymieszaniu z utwardzaczem, plastyfikatorem, czy substancjami modyfikującymii innymi. Kleje najczęściej są w postaci ciekłej, a niekiedy w postaci stałej np. proszku, perełek, folii, sztyftów, wkładów klejących, które po roztopieniu tworzą dopiero złącze.

I tak oto pojawiło się nowe pojęcie, adhezja (przyleganie z łac.): – czyli łączenie się ze sobą warstw wierzchnich ciał fizycznych lub faz (stałych lub ciekłych). Adhezję mierzy się przez pracę przypadająca na jednostkę powierzchni, którą należy wykonać, aby rozłączyć stykające się powierzchnie. W przyrodzie przykładem adhezyjnym jest oddziaływanie pomiędzy pajęczyną a cząsteczkami wody, np. w trakcie porannej rosy. Zjawisko adhezji wykorzystywane jest przez niektóre zwierzęta do poruszania się po gładkich, pionowych powierzchniach lub liściach. Adhezja występuje również przy klejeniu i malowaniu, użyciu np. kartek i taśm przylepnych.

Zatem czym jest klejenie? To połączenie materiałów za pomocą substancji klejącej zwanej: klejem, czyli rozprowadzenie cienkiej warstwy kleju na uprzednio przygotowanej powierzchni. Klejenie obecnie, to nowoczesna technologią łączenia elementów maszyn, urządzeń, przedmiotów. Rozwój tej technologii wiąże się z produkcją coraz to nowych klejów, o co raz to lepszych właściwościach oraz z ciągłym rozwojem badań wyjaśniających własności klejów i połączeń klejonych ciał. Największe (współcześnie) znaczenie mają kleje organiczne sporządzane z polimerów, które mają znaczną adhezję (już wiemy, co oznacza) do materiałów łączonych i odpowiednią kohezję (ogólna nazwa zjawiska stawiania oporu przez ciała fizyczne, poddawane rozdzielaniu na części ) po utwardzeniu lub zestaleniu. Kleje muszą mieć właściwość małego napięcia powierzchniowego.

Wprowadzono podział klejów wg kryteriów:
a) utwardzalne i termoplastyczne,
b) przechodzące w stan stały w temperaturze normalnej lub w temperaturze podwyższonej (na ogół do 250°C),
c) ciekłe, plastyczne i stałe tj. proszek, granulki, pałeczki, folie – błony.

Największym wyzwaniem do skutecznego, czyli trwałego klejenia w przemyśle są metody czyszczenia powierzchni przed samą czynnością klejenia.

Rozróżnia się następujące metody czyszczenia:

obróbka chemiczna
– wytrawianie (stosowane przy metalach), powlekanie związkami nieorganicznymi

obróbka ścierna
– czyszczenie materiałami ściernymi (stosowane przy metalach, tworzywach sztucznych, gumie

odtłuszczenie
– przemywanie rozpuszczalnikami, kwasami (stosowane przy większości materiałów klejonych)

aktywowanie powierzchni
– (stosowane do tworzyw sztucznych)

lakierowanie
– powlekanie lakierem podkładowym (stosowane do metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki).

W powyższym to AMB Technic stanowi źródło technologii oferowanej do wykorzystania przez rozwijający się przemysł i usługi w Polsce.

***

Wsparcie wiedzą: Politechnika Śląska w Gliwicach „badanie skuteczności połączeń adhezyjnych”.